web
analytics

รู้จักเพรียงทราย Sand Worm

รู้จัก เพรียงทราย

 

เพรียงทราย หรือ เรียกในภาษาอังกฤษว่า Sand Worm เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับไส้เดือนทะเล (Polychaete) เป็นสัตว์ทะเลประเภทไม่มีกระดูดสันหลัง อาศัยอยู่ในบริเวณชายหาดที่มีระดับน้ำค่อนข้างตื้น  ชอบอยู่ในพื้นที่มีลักษณะเป็นทราย ดั้งแต่ดินทราย ไปจนถึงทรายหยาบ และยังพบได้ในบริเวณป่าชายเลน ใต้โขดหิน ปะการัง ในประเทศไทยพบได้ทั้งบริเวณทะเลด้านฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

 

เพรียงทราย ถือเป็นสัตว์ที่สำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของห่วงโซ่อาหาร มันทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชสัตว์ด้วยการกินเป็นอาหาร และตัวมันเองก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการนำสัตว์ชนิดนี้มาใช้เป็นอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพทำให้สัตว์โตเร็วและแข็งแรง มีไขมันที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ไขมันของเพรียงทรายมีผลช่วยในการพัฒนารังไข่ของกุ้งได้เป็นอย่างดี กุ้งที่ได้กินเพรียงทรายจะสามารถสร้างไข่ได้ในปริมาณที่มาก และมีอัตราการรอดของลูกกุ้งจากไข่สูงมากขึ้นอีกด้วย

 

ด้วยคุณประโยชน์ในการใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ทำให้มีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ และสามารถใช้ได้ทั้งในแบบเพรียงทรายสด หรือผ่านการแปรรูป ทำแห้ง หรือป่นผสมกับอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ ถือเป็นนวัตกรรมที่นำเอาความสมบูรณ์ของระบบนิเวท มาใช้สนับสนุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ได้ผลผลิตดี สัตว์ที่เลี้ยงมีความแข็งแรง และมีความสวยงาม และสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย และมีปริมาณในการรอดของตัวอ่อนที่พึ่งออกจากไข่ในปริมาณสูง

 

ไม่เพียงเท่านั้นจากการวิจัยในห้องทดลอง ยังพบว่าในตัวของสัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถสกัดสารที่มีลักษณะเหมือนยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติ สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นเมื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงมีคุณสมบัติเหมือนการใช้ยาลดอาการป่วยและตายของสัตว์ได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีฮอร์โมนที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด และยังมีรายงานว่า มีการวิจัยเพื่อนำสารสกัดที่มีประโยชน์จากสัตว์ชนิดนี้ไปใช้ในด้านการแพทย์เพื่อคนเราอีกด้วย ! นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพและคุณประโยชน์ของสัตว์ชนิดนี้

 

เพรียงทราย เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ แฮปปี้ฟาร์ม ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการบริโภค หรือใช้กับการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาหรือสัตว์เลี้ยงสวยงาม มีทั้งแบบสด และแช่แข็ง

 

ดร.พอจำ อรัณยกานนท์ และอาจารย์ สุรพล ชุณหบันฑิต แห่งสถาบันวิจัยทรัยพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการวิจัยคุณค่าของเพรียงทราย พบว่ามีคุณค่าสูงมาก เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นอาหารกุ้ง และปลา ทั้งปลาน้ำจืด, น้ำเค็ม กล่าวคือทำให้สัตว์มีโครงสร้างเหมือนพ่อแม่พันธุ์ ลำตัวใหญ่หนาบึกบึน กระตุ้นการเจริญพันธุ์ และยับยั้งรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรียทั้งแกรมบวก และแกรมลบ ได้หลายชนิด เพราะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน 51%, ไขมันไม่อิ่มตัว PUFAs 17-18% กรดอมิโนมากกว่า 20 ชนิด และฮอร์โมน วิตามินแร่ธาตุหลายชนิด 


คุณสมบัติของการให้เพียงทรายเป็นอาหารต่อสัตว์น้ำมีดังนี้
      1. ฮอร์โมน Vasopression ช่วยรักษาสมดุลของน้ำในเลือด และร่างกาย
      2. ฮอร์โมน Vitelline ช่วยให้ไข่ปฏิสนธิกับสเปิร์มสมบูรณ์
      3. ฮอร์โมน GH (Groth Hormene) ช่วยในการเจริญเติบโต (โครงสร้างล่ำสันได้สัดส่วน) และระบบดูดซึมอาหารของร่างกายซึ่งมี            มากกว่าในอาหารชนิด อื่นๆ หลายเท่า เพราะในช่วงอายุ 4-6 เดือนเพียงทรายจะโต 200 – 300 เท่าตัวโดยน้ำหนักตัว
      4. โอเมก้า 3, 6, 9 ช่วยในการเจริญเติบโต และสะสมในไขมันของปลา (ไข่มันที่ปลาสะสมเป็นไขมันไม่อิ่มตัว)
      5. กรดไขมัน AA หรือ ARA (Arachidonic) เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน Prostaglandin ที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ไข่อ่อน ในการ          พัฒนารังไข่ และการฟักไข่ให้สมบูรณ์
      6. ฮอร์โมน Prostaglandin ช่วยในการเหนี่ยวนำให้แม่พันธุ์เกิดการเจริญของไข่อ่อนทำให้เกิดการตกไข่
      7. กรดไขมัน DHA (Docosahexaenoic Acid) ทำให้การพัฒนาจากไข่ไปเป็นตัวอ่อนสมบูรณ์ และตัวอ่อนมีโครงสร้างที่ดีเหมือนพ่อ          แม่พันธุ์

      8. วิตามิน A, B1, C, D และ E โดยเฉพาะวิตามิน C และ E มีสูงมาก ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายสมบูรณ์ มีการสร้าง              ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้ดี มีการศึกษาพบว่า  ในรังไข่ที่สมบูรณ์จะมีวิตามิน E สูง แต่ในรังไข่ที่ไม่สมบูรณ์มีวิตามิน E ต่ำ
      9. แร่ธาตุ K ช่วยขับถ่ายเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย Mn ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร Mg ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ในการ          ดูดซึมสารอาหาร Zn ช่วยกำจัดสารพิษ และจับสารสี Carotenoid ทำให้ปลามีสีสันสวยงาม
     10. ไคติน เข้าไปทำงานในระบบทางเดินอาหารบางส่วนจะดูดซึมเข้าไปสร้างเกล็ดปลา และเปลือกกุ้ง ทำให้ปลามีเกล็ดใหญ่หนา                และเงางาม ช่วยในการสร้างเกล็ดใหม่
     11. เลือดของเพียงทรายมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก และลบ ได้หลายชนิด              และสามารถรักษายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
     12. โปรตีน Lipogloycoprotein เป็น Yolk Protein ที่ประกอบไปด้วย Single Polypeptide ที่ช่วยให้ไข่สุดและมีคุณภาพดี          ซึ่งในอาหารอื่นๆ แบบจะไม่พบโปรตีนชนิดนี้
     13. Carotenoid เป็นสารเร่งสี เขียว, เหลือง, และแดง พบว่าแม่กุ้งกินเพียงทรายต่อเนื่องตัวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มตลอดจนลูกที่            ออกมาก็มีสีแดงเช่นกัน

  

      
Dr.Phorjum Aranyaganon and Ajarn Surapol Chunhabundit, Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University studied the nutrition of sand worm and it found the high nutrition which fit for the food of shrimp and fish and restrain disease from fungus and several kinds of gram-negative and gram-positive bacteria bacteria because it is plentiful of kinds of nutrient ; for example, 51% protein, unsaturated fat, PUFAs 17-18%, 20 kinds of amino acid and lots of hormone and vitamin mineral.

The special properties in sand worm are following:
   1. Vasapression hormone remains balance of plasma in blood and body.
   2. Vitelline hormone helps eggs impregnate with sperm.
   3. GH (Growth Hormone) hormone helps growth (good figure) and helps absorption system of nutrition in body in exceed times because sand worm will grow over 200-300 times of weight during 4-6 months.
   4. Omega 3, 6, 9 helps the rate of growth and collect in fat of fish (Unsaturated fat)
   5. Fatty acid AA and ARA (Arachidonic) is reactants of Prostagland in hormone that its reproduction of ovum and improvement of ovary and its hatching out.
   6. Prostaglandin hormone induces breeder to produce ovary and generates anovalunt.
   7. DHA (Docosahexaenoic) fatty acid develops eggs into embryo and generates embryo to have good figure like breeder.
   8. Vitamin A, B, C, D, and E, especially has Vitamin C and E that makes body system create immunity and studied that the perfect ovary has high Vitamin E but imperfect ovary had less Vitamin E.
   9. K mineral helps the excretion of excess salt from body. Mn urges digestion. Mg urges enzyme to absorb nutrition. Zn eliminates toxin and inducts Carotenoid to help ornamental fish more beautiful.
  10. Kitin works alimentary canal system to absorb and create fish scale, shrimp shell to make it thick and shiny and to recreate scale.
  11. Blood of sand worm has the characteristics to be antibiotic that restrains the growth of several kinds of gram-negative and gram-positive bacteria and stop growth of fungus.
  12. Lipogloyco protein is yolk protein that consists of Single Polypeptide help egg ripe and good quality ,in contrast, the other nutrition would find for this kind of protein.
  13. Caratenoid generates the urge of green, yellow, red color and it is found out that if the breeder eats sand worm, the will become deep red and its offspring as well. チュラロンコン大学水産資源研究所はサンドワームの栄養を研究し、エビや魚の餌として菌およびグラム陰性およびグラム陽性細菌の細菌のいくつかの種類の中から病気を抑制する高い成分を発見しました。例えば、51%のタンパク質、飽和脂肪、20種類のアミノ酸やホルモンやビタミンミネラルなどが多く含まれています。。
サンドワームの特性は次のとおりです。
    1 ホルモンが血液や体内のプラズマのバランスを保ちます。
    2 卵黄ホルモンは卵が精子と受精するのに役立ちます。
    3 GH(成長ホルモン)ホルモンは、成長を助けます。サンドワームは4-6ヶ月の
     間に重量の200-300倍以上成長します。
    4 オメガ3、6、9、が成長を助けます。
    5 脂肪酸AAおよびARA(アラキドン)は、卵子と卵巣を助けます。
    6 プロスタグランジンホルモンも卵巣を助けます。
    7  DHA(ドコサヘキサエン)は、胚の成長を助けます。
    8 ビタミンA、B、C、D、およびEが免疫力を高めます。
    9 体内から過剰な塩分の排泄を助け、消化を促し、栄養の吸収を高め、毒素を 
     排除し、観賞魚をより美しくします。
   10  美しい外観を保ちます。
   11  サンドワームの血液は、グラム陰性及びグラム陽性菌のいくつかの種類の成 
      長を抑制し菌類の増殖を停止させる抗生物質特性を有します。
   12  良質な卵黄蛋白質を含みます。
   13  サンドワームを食べると、深い赤色となり、その子孫も同様にになることが判
       明した。 

 

Visitors: 495,569