web
analytics

กุ้งก้ามแดงเนื้อ จำหน่ายในราคาส่ง

กุ้งก้ามแดงบริโภค ขายส่งสำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร

กุ้งล๊อบเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อกุ้งที่นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเนื้อที่อร่อย นำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู และมีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ชอบทานอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่เนื้อกุ้งทะเลชนิดนี้จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งแน่นอนว่าหากสั่งมาปรุงอาหารขายก็จำเป็นต้องขายในราคาที่สูงตาม และจะมีกลุ่มผู้บริโภคไม่กว้างมากนัก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ผู้ประกอบการภัตตาคารหรือร้านอาหาร มีทางเลือกใหม่โดยใช้ กุ้งก้ามแดง หรือ Red claw Crayfish ซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืด แต่มีลักษณะของเนื้อและสายพันธุ์ใกล้เคียงกับ กุ้งล๊อบเตอร์ มาก จนถูกเรียกว่า กุ้งล๊อบเตอร์น้ำจืด ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในประเทศ ทำให้ต้นทุนเรื่องวัตถุดิบลดลง แต่ยังคงสามารถทำเมนูอาหารให้ออกมามีหน้าตาและรสชาติเหมือนกับทำจาก กุ้งล๊อบสเตอร์ทะเล

ที่น่าสนใจในการใช้เนื้อกุ้งก้ามแดงในการประกอบอาหาร นอกจากจะเป็นในเรื่องรสชาติและคุณภาพเนื้อ ที่ใกล้เคียงกับกุ้งล็อบเตอร์ทะเล และมีราคาที่ต่ำกว่าแล้ว ก็คือเรื่องของความสด เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผลิตได้ในประเทศ ระยะทางขนส่งใกล้ ทำให้ได้เนื้อกุ้งที่มีคุณภาพและความสดสูง ได้กุ้งเป็นๆ ซึ่งแน่นอนว่า อาหารประเภทเนื้อกุ้ง ยิ่งสดก็ยิ่งมีรสอร่อย ดังนั้นเมื่อนำไปทำเมนูอาหารออกมาก็จะเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่มารับประทานอาหาร (และยังจ่ายน้อยกว่า ทำให้ได้ฐานกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างกว่าเดิมมาก)

หากถามว่าเนื้อกุ้งชนิดนี้มีคุณภาพและอร่อยจริงหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า เป็นเนื้อที่วางใจได้ เนื่องจาก เมื่อครั้งที่มีการนำเข้ามาทดลองเลี้ยงในประเทศไทยใหม่ๆ โดยมูลนิธิโครงการหลวง (ทำให้ กุ้งก้ามแดง ถูกเรียกอีกชื่อว่า “กุ้งโครงการหลวง” ด้วย) ผลผลิตของกุ้งชุดแรก ได้ถูกนำไปใช้ในการปรุงเป็นอาหารในงานพระราชทานเลี้ยงพระราชอาคันตุกะ ในวโรกาสงาน ฉลองสิริราชสมบัติ  60  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 13  มิถุนายน  2549 ซึ่งเรื่องนี้สามารถเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพและรสชาติของเนื้อกุ้งก้ามแดงได้เป็นอย่างดีว่าไม่ได้ด้อยกว่ากุ้งล๊อบสเตอร์ทะเลแต่อย่างใดเลย จึงสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในงานระดับชาติได้

ดังนั้นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหาร ย่อมสามารถวางใจที่จะสั่งซื้อเนื้อของกุ้งชนิดนี้ไปปรุงประกอบอาหารเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ว่ามันจะทำให้พวกเขาเกิดความชอบและประทับใจในรสชาติของเนื้อกุ้งชนิดแน่นอน และส่งผลให้ธุรกิจมีจุดขายใหม่ๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าให้มาลองทานอาหารได้ โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานกว้างมากกว่าเดิม ได้อีกด้วย โดยเรามีบริการจำแบบขายส่งให้ในราคาพิเศษ และรับรองคุณภาพความสดสะอาดของเนื้อกุ้งก้ามแดงว่าได้มาตรฐาน ผ่านการคัดเลือกมาตั้งแต่ขั้นตอนของการเลี้ยง ที่จะทำให้ได้เนื้อกุ้งที่มีความสดและมีคุณภาพสูงส่งตรงถึงคุณแน่นอน

 

 

 

Visitors: 435,407