web
analytics

ใบพัดตีน้ำโซลาร์เซลล์-นากุ้ง แฮปปี้ฟาร์ม พรทวี-ไฮบริด 1

ใบพัดตีน้ำสำหรับนากุ้ง 2 พลังงาน โซลาร์เซลล์ + ไฟบ้าน ในชุดประกอบด้วย 

     1. ตู้ Control และมอเตอร์ Brushless DC ขนาด 500 วัตต์ (กล่องไฮบริด)

     2. แผงโซลาร์เซลล์ 270 วัตต์ x 2 แผง

     3. ชุดทุ่นและใบพัดตีน้ำ x 12 ใบพัด

 

แนะนำกังหันโซลาร์เซลล์นากุ้ง พรทวี-โซลาร์ไฮบริด 1

ราคาขาย
42,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 529,387