web
analytics

Welcome to Happy Farm > ยินดีต้อนรับสู่ แฮปปี้ฟาร์ม

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด เราคือผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม สำหรับการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบปรับปรุงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบ IoT เพื่อการเกษตร โซลูชั่นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)ตลอดจนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องตีน้ำทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ ที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ

       นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่น ด้วยการเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชน โดยการนำสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้บริโภคอีกหลายชนิด ภายใต้เป้าหมายให้เกษตรกรไทย เติบโต เข้มแข็ง และเกิดผลอย่างยั้งยืน

       


แฮปปี้ฟาร์ม สมาร์ทโซลูชั่น : Smart Farm โซลูชั่นสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำยุคดิจิทัล
 


แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์


เทคโนโลยี IoT เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


เทคโนโลยี Solar Hybrid เพือการเกษตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 

เครื่องวัดปริมาณคุณภาพน้ำ WATER it


ขอแนะนำ OPTEX Optical Dissolved Oxygen Sensor


แฮปปี้ฟาร์ม นาโนบับเบิ้ล เจอเนอร์เรเตอร์แฮปปี้ฟาร์ม ออนไลน์ เปิดให้คุณช็อปตลอด 24 ชม.


 

WATER it - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และมัลติมิเตอร์

 

สาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า เกรดรับประทานเพื่อสุภาพ

Visitors: 442,402