web
analytics

Welcome to Happy Farm > ยินดีต้อนรับสู่ แฮปปี้ฟาร์ม

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างครบวงจร เรามีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ครบครัน ตั้งแต่องค์ความรู้ที่เรายินดีแบ่งปันให้คำแนะนำในการเลี้ยงกุ้ง มีลูกกุ้งก้ามแดงตลอดจนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งจำหน่าย สำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องการนำไปเลี้ยง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือวัตถุดิบในการผลิตอาหารของกุ้ง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้อย่างครบครัน เราพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกษตรสามารถผลิตกุ้งคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด

รวมถึงเรายังเป็นศูนย์กลางจัดจำหน่ายกุ้งก้ามแดง ที่เราได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีให้กับผู้บริโภค ทั้งในแบบปลีกและแบบส่ง สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือภัตตาคาร ที่สนใจซื้อไปประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษ

       


แฮปปี้ฟาร์ม สมาร์ทโซลูชั่น : Smart Farm โซลูชั่นสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำยุคดิจิทัล
 


แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์


เทคโนโลยี IoT เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


เทคโนโลยี Solar Hybrid เพือการเกษตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 

เครื่องวัดปริมาณคุณภาพน้ำ WATER it


ขอแนะนำ OPTEX Optical Dissolved Oxygen Sensor


แฮปปี้ฟาร์ม นาโนบับเบิ้ล เจอเนอร์เรเตอร์แฮปปี้ฟาร์ม ออนไลน์ เปิดให้คุณช็อปตลอด 24 ชม.


 

WATER it - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และมัลติมิเตอร์

 

สาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า เกรดรับประทานเพื่อสุภาพ

Visitors: 437,068