web
analytics

Welcome to Happy Farm > ยินดีต้อนรับสู่ แฮปปี้ฟาร์ม

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบ Internet of Things (IoT) โซลูชั่นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)ตลอดจนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องตีน้ำทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ ที่ได้มาตรฐานพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ

       นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่น ด้วยการเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชน โดยการนำสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้บริโภคอีกหลายชนิด ภายใต้เป้าหมายให้เกษตรกรไทย เติบโต เข้มแข็ง และเกิดผลอย่างยั้งยืน


สีทาบ่อซีเมนต์ แฮปปี้ฟาร์ม อีพ็อกซี
HAPPY FARM BTH-2 Smart Solution เพื่อชาวปลากระชัง


แฮปปี้ฟาร์ม สมาร์ทโซลูชั่น : Smart Farm โซลูชั่นสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำยุคดิจิทัล
 


แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์


เทคโนโลยี Solar Hybrid เพือการเกษตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 

เครื่องวัดปริมาณคุณภาพน้ำ WATER it


ขอแนะนำ OPTEX Optical Dissolved Oxygen Sensor


 

WATER it - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และมัลติมิเตอร์

 

สาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า เกรดรับประทานเพื่อสุภาพ

Visitors: 449,354