web
analytics

Welcome to Happy Farm > ยินดีต้อนรับสู่ แฮปปี้ฟาร์ม

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบ Internet of Things (IoT) โซลูชั่นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)ตลอดจนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องตีน้ำทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ ที่ได้มาตรฐานพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ

       นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่น ด้วยการเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชน โดยการนำสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้บริโภคอีกหลายชนิด ภายใต้เป้าหมายให้เกษตรกรไทย เติบโต เข้มแข็ง และเกิดผลอย่างยั่งยืน

Happy Farm Smart Solution


เครื่องตีน้ำไฟฟ้า แฮปปี้ฟาร์ม

HAPPY FARM Solar Aerator


Happy Farm Smart Solution
สีทาบ่อซีเมนต์ แฮปปี้ฟาร์ม อีพ็อกซี


แฮปปี้ฟาร์ม สมาร์ทโซลูชั่น : Smart Farm โซลูชั่นสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำยุคดิจิทัล
 


แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์


เทคโนโลยี Solar Hybrid เพือการเกษตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 

เครื่องวัดปริมาณคุณภาพน้ำ WATER it


ขอแนะนำ OPTEX Optical Dissolved Oxygen Sensor


สาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า เกรดรับประทานเพื่อสุภาพ

Visitors: 538,070