web
analytics

Welcome to Happy Farm > ยินดีต้อนรับสู่ แฮปปี้ฟาร์ม

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างครบวงจร เรามีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ครบครัน ตั้งแต่องค์ความรู้ที่เรายินดีแบ่งปันให้คำแนะนำในการเลี้ยงกุ้ง มีลูกกุ้งก้ามแดงตลอดจนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งจำหน่าย สำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องการนำไปเลี้ยง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือวัตถุดิบในการผลิตอาหารของกุ้ง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้อย่างครบครัน เราพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกษตรสามารถผลิตกุ้งคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด

รวมถึงเรายังเป็นศูนย์กลางจัดจำหน่ายกุ้งก้ามแดง ที่เราได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีให้กับผู้บริโภค ทั้งในแบบปลีกและแบบส่ง สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือภัตตาคาร ที่สนใจซื้อไปประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษ

       

เทคโนโลยี IoT เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


เทคโนโลยี Solar Hybrid เพือการเกษตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ


 

เครื่องวัดปริมาณคุณภาพน้ำ WATER it


ขอแนะนำ OPTEX Optical Dissolved Oxygen Sensor


แฮปปี้ฟาร์ม นาโนบับเบิ้ล เจอเนอร์เรเตอร์แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แฮปปี้ฟาร์ม ออนไลน์ เปิดให้คุณช็อปตลอด 24 ชม.


 

WATER it - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และมัลติมิเตอร์

 

สาหร่ายสไปรูลิน่า สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า เกรดรับประทานเพื่อสุภาพไปทำความรู้จักเพรียงทราย และผลิตภัณฑ์ อายะ-เพรียงทรายแปรรูปสำหรับสัตว์น้ำ
Visitors: 431,116