web
analytics

เกี่ยวกับเรา About Us

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรเทคโนโลยี และด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของการประกอบธุรกิจที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน แฮปปี้ฟาร์ม ยังได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายเพรียงทรายสด และเพรียงทรายแปรรูป ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์น้ำทุกชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "แฮปปี้ฟาร์ม" ด้วย

 

ลักษณะธุรกิจของเรา

1. จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม ส่งเสริมการน้ำเทคโนโลยีในการทำการเกษตร

2. จำหน่ายสินค้าประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. จำหน่ายเพรียงทรายแปรรูป ได้แก่ เพรียงทรายแช่แข็ง เพรียงทรายผง น้ำมันเพรียงทราย และอาหารปลาและสัตว์น้ำสูตรผสมเพรียงทราย

4. เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรท้องถิ่นคุณภาพ จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

 

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร

พันธกิจ

1. ปรับปรุงการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาให้สินค้าเป็นเลิศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "แฮปปี้ฟาร์ม"

3. สร้างเครือข่ายตลาดสินค้าการเกษตร เพื่อกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด มีความพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่านอย่างดีที่สุด เรายินดีให้คำแนะนำในเรื่องการเพาะเลี้ยงและดูแลสัตว์น้ำ ไปจนถึงให้คำปรึกษาในเรื่องช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย หากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่านติดขัดปัญหา หาทางแก้ไขไม่ได้ หรืออยากเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับการทำการเกษตรของท่าน ในเรื่องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทาง ที่พร้อมจะก้าวและเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

 


Visitors: 535,800