web
analytics

แร่ธาตุสำหรับกุ้ง แคพซิแมกซ์

สรรพคุณ

แคพซิแมกซ์ ช่วยเสริมแคลเซียม ฟอสฟอรัส แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง

 

 

 วิดีโอ แนะนำผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุสำหรับกุ้ง แคพซิแมกซ์

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุรวมสำหรรับกุ้งก้ามแดง แคพซิแมกซ์ ขนาด 1 ลิตร ราคา 650 บาท

ราคาขาย
650 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,800