web
analytics

เครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ (Solar Aerator)

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่จัดเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่ง และถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่มีความมั่นคงในระยะยาว
สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดและยังปราศจากปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อดีของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
 
1. เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ได้ฟรีจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด ใช้ไม่มีวันหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
2. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่ใช้งานจึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
3. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
4. มีการบำรุงรักษาน้อย และใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
5. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง
6. ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเทคโนโลยีแปลงกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด
7. สามารถนำไปใช้ในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า


 

แฮปปี้ฟาร์ม โซลาร์แอร์เรเตอร์

แฮปปี้ฟาร์ม โซลาร์-ไฮบริด สำหรับการเกษตร

แฮปปี้ฟาร์ม กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

 

Visitors: 535,806