web
analytics

เครื่องเติมอากาศซุปเปอร์เทอร์ไบน์ Turbine Diffuser Aerator

เครื่องตีน้ำไฟฟ้า แฮปปี้ฟาร์ม

สู่ยุคแห่งการเกษตรแนวคิดใหม่ ทำน้อยให้ได้ผลผลิตมาก

แฮปปี้ฟาร์ม ขอแนะ ซุปเปอร์เทอร์ไบน์” เทคโนโลยีเติมอากาศรูปแบบใหม่ชนิดเทอร์ไบน์ใต้น้ำความแรงสูง มอเตอร์ความเร็ว 1,440 รอบต่อนาที พร้อมใบกวนออกแบบพิเศษ

 

ใช้หลักการป้อนออกซิเจนจากอากาศภายนอกลงสู่แหล่งน้ำจากการปั่นใบกวนของมอเตอร์อันทรงพลังในการกระจายไมโครจากใต้ผิวน้ำ ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนละลายในน้ำหรือค่าดีโอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำได้เป็นวงกว้าง เครื่องเติมอากาศแฮปปี้ฟาร์มซุปเปอร์เทอร์ไบน์ยังช่วยแยกสิ่งปนเปื้อนลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน และตะกอนจากเศษอาหารหรือมูลของสัตว์น้ำ จึงช่วยรักษาคุณภาพของน้ำได้เป็นอย่างดี

-          +ผลผลิตโตไว

-          +ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด สัตว์น้ำแข็งแรง

-          +ต้นทุนลด เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต

-          +ลดการใช้เครื่องมือซ้ำซ้อน

-           +เงียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-          +คุ้มค่าหมดปัญหาการซ่อมบำรุง

 

สอบถามข้อมูลแฮปปี้ฟาร์ม-ซุปเปอร์ไบน์ โทรศัพท์ 083-002-5544Visitors: 535,804