web
analytics

กังหันน้ำพลังโซลาร์เซลล์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น N10

          บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบ Internet of Things (IoT) โซลูชั่นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)ตลอดจนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องตีน้ำทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ ที่ได้มาตรฐานพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ

       นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่น ด้วยการเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชน โดยการนำสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้บริโภคอีกหลายชนิด ภายใต้เป้าหมายให้เกษตรกรไทย เติบโต เข้มแข็ง และเกิดผลอย่างยั้งยืน

เครื่องตีน้ำพลังแสงอาทิตย์ เครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น N10ราคาขาย
33,900 บาท
จำนวน:
Visitors: 452,329