web
analytics

กังหันน้ำพลังโซลาร์เซลล์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น ECO350

เครื่องเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Brushless DC Motor ขนาด 350 วัตต์

- แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์

- โครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์

- ใบพัด 25 นิ้ว ขนาด 8 แฉก จำนวน 4 ใบ

- ทุ่น PVC ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 3 ทุ่น

 

เครื่องตีน้ำพลังแสงอาทิตย์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น ECO350


ราคาขาย
20,900 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,806