web
analytics

ชุดไฟโซลาร์เซลล์เอนกประสงค์ 1.5kW

คุณลักษณะของเครื่องโซลาร์นอน 1500W 

•  รองรับการชาร์จกับแผงโซลาร์เซลล์

    ขนาด 340 W ไม่เกิน 60V จำนวน 1 - 5 แผง
    ขนาด 400 W ไม่เกิน 60V จำนวน 1 - 4 แผง


  • แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 12 โวลท์ 100 แอม์ป

  ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าระบบ AC และ DC

  • มี Port USB 2 ช่อง

  • เครื่องเล่น MP 3/USB/Bluetooth พร้อม Speaker

  • รองรับการชาร์จไฟฟ้า 220 โวลท์ (ผ่าน Adapter Charge)

  • มีระบบป้องกันไฟตกจากแบตเตอรี่

  • มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้า เกินจากแบตเตอรี่

  • มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

  • มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินกว่ากำหนด

  • มีระบบป้องการการโอเวอร์โหลด

  • มีระบบป้องกันกระแสไฟย้อนจากแผงโซลาร์เซลล์  

SOLAR POWER BOX PI-1500ราคาขาย
19,450 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,806