web
analytics

กังหันน้ำพลังโซลาร์เซลล์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น SL350

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แฮปปี้ฟาร์ม โซลาร์แอร์เรเตอร์ รุ่น SL350

มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน Brushless DC Motor ขนาด 350 วัตต์
ทุ่นลอยพลาสติก จำนวน 3 ทุ่น
ใบพัด 26 นิ้ว (8 แฉก) จำนวน 4 วง

ราคาขาย
22,900 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,806