web
analytics

กังหันน้ำพลังโซลาร์เซลล์ แฮปปี้ฟาร์ม รุ่น SL500

เครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แฮปปี้ฟาร์ม โซลาร์แอร์เรเตอร์ รุ่น SL500

มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน Brushless DC Motor ขนาด 500 วัตต์
ทุ่นลอยพลาสติก 7 นิ้ว จำนวน 4 ทุ่น
ใบพัด 26 นิ้ว (8 แฉก) จำนวน 4 วง
ราคาขาย
25,900 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,804