web
analytics

ปั๊มซับเมอร์สน้ำพุ 2 นิ้ว พร้อมทุ่นลอยน้ำ
น้ำพุ (ปั๊มจุ่ม, ปั๊มซับเมอร์ส, ปั๊มแช่)
พร้อมโครงสร้าง (SUS304) และทุ่นลอย HDPE
ปั๊ม AC 1 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส / 220V - 240V
ราคาขาย
18,500 บาท
จำนวน:
Visitors: 535,801